17 juni 2020

‘Weinig bedrijven durven het oude los te laten’

Jeroen Tijink
3 minuten leestijd

Drie jaar geleden maakte Techsharks de omslag van traditioneel arbeidsbemiddelaar naar specialistische detacheerder in de techniek met vaste contracten. Een groeiexplosie volgde. CEO Jeroen Tijink vertelt hoe Techsharks tot gedurfde keuzes kwam en wat nu – in crisistijd – de volgende stap is.

Het eerste gesprek met CEO Jeroen Tijink vindt begin maart plaats - van crisis is in Nederland nog geen sprake. Tijink is dan precies een half jaar algemeen directeur van het Brabantse Techsharks dat afgelopen jaar met 55 procent is gegroeid naar een omzet van ruim 20 miljoen euro. Het bedrijf telt zeven vestigingen en heeft ruim 250 techneuten in vaste dienst. De enorme groeispurt volgt op de omslag die drie jaar geleden is ingezet van traditioneel uitzendbureau naar detacheerder in de techniek. Een koerswijziging die een aantal gedurfde strategische keuzes vroeg. Zo koos Techsharks - ooit in 2002 begonnen als klassiek uitzendbureau in de techniek – ervoor een echte specialist te zijn, gericht op de bemiddeling van technici op mbo- en hbo-niveau. Die schaarse doelgroep bindt ze aan zich met zo veel mogelijk vaste contacten. En met een ‘Promise manager’ die als doel heeft de belofte van ‘beste werkgever in de techniek’ waar te maken. De switch is voortgekomen uit de zoektocht naar groei, blikt Tijink terug. “Het potentieel voor groei zit toch met name in het langer behouden van mensen die namens Techsharks bij klanten werken.” Ondanks de schaarste in technisch personeel ziet Techsharks juist kansen in de positionering als ‘werkgever in de techniek’. “In dit geval een werkgever die zijn werknemers een uitdaging kan bieden door hem meerdere projecten per jaar te laten doen.” Want een hardcore techneut, zegt Tijink, wil niet iedere dag met zijn broodtrommeltje onder de snelbinders naar hetzelfde productiebedrijf.


Nieuwe rollen
Jarenlang heeft Techsharks geluisterd naar wat de klant wil. “Die zoekt een monteur en als het niet lukt die zelf te vinden, roept hij de hulp in van een externe partij. Wij boden een monteur aan en zeiden: ‘na zoveel uur mag je hem overnemen’.” Van dat laatste is Techsharks afgestapt. “Wij zeggen nu eigenlijk dat je onze mensen niet meer mag overnemen. Dat zeggen we niet omdat het formeel niet mag – het staat nergens in de contracten– maar omdat we het gewoon niet meer passend vinden in onze dienstverlening.” Als een medewerker bij de klant wil werken, zal Techsharks dat niet tegenhouden. “Maar wij willen het met onze klanten niet meer hebben over het wel of niet overnemen van mensen. Wij willen het met onze klanten hebben over het feit dat ze een uitdaging hebben in hun proces en over hoe onze mensen daar tijdelijk invulling aan kunnen geven. Omdat in de meeste gevallen die uitdagingen een tijdelijk karakter hebben: het zijn pieken en dalen die je moet opvangen.” Tijink spreekt van de Vierde Industriële Revolutie als hét onderwerp voor de komende jaren in de techniek. “De afstemming van organisaties en machines gaat door zaken als robotisering en kunstmatige intelligentie flink veranderen. Dat betekent dat ook de rollen binnen organisaties gaan veranderen. Traditionele rollen verdwijnen en er komen nieuwe bij.”

Agressief beeld
Zo komt Tijink bij de haai. “Dat is een van de oudste dieren op aarde. Hij heeft weten te overleven omdat hij zich altijd heeft weten aan te passen aan de veranderende situatie. Die haaien, dat zijn onze mensen.” Het beeld van de haai staat centraal in alle uitingen en de look and feel ter ondersteuning van de nieuwe positionering, vergezeld van de pay-off ‘Why stay a fish if you can be a shark’. Tijink: “Wij zoeken de positief agressieve haai die hongerig is, nooit stil staat en zich altijd wil ontwikkelen. En ja, dat is een redelijk agressief beeld. Dat is natuurlijk een manier om aandacht te trekken, maar anderzijds kan die hardcore techneut zich daar wel mee vereenzelvigen. Niks mis met de techneut die elke dag naar dezelfde productielijn gaat om daar onderhoud te doen – hartstikke goed dat die vis er is, maar de echte haai wil meer. Daar waar een vis het prima vindt om zeventig procent van zijn tijd bezig te zijn met hetzelfde werk, willen onze haaien voor 99 procent werk dat uitdaagt”,zegt Tijink. Het gaat om mensen in functies als procesoperator, monteur en engineer. Functiegroepen waarvan Techsharks zegt dat als ze die aan zich weet te binden, zij altijd haar klanten kan voorzien van de juiste mensen op het juiste moment. “De belofte die we opdrachtgevers doen, is dat onze ‘sharks’ organisaties 4.0-proof maken”, zegt Tijink. “Dat wil zeggen dat wij onze opdrachtgevers begeleiden in de transitie van de Vierde Industriële Revolutie. En dat doen we niet 365 dagen per jaar, want machines gaan meer doen. Dus waarschijnlijk heb je ons in maart drie weken nodig en in juni misschien vier weken.”

Het oude loslaten
Er zijn maar weinig bedrijven die het oude durven los te laten, stelt Tijink. “Wij hebben daar een stap in gezet. We hebben het traditionele model van arbeidsbemiddeling losgelaten. De volgende stap is dat we onze klanten vragen of zij daar ook klaar voor zijn”, zo zei Tijink begin maart. Maar toen was daar de coronacrisis. Precies op het moment dat Techsharks met een evenement voor klanten in mei de volgende stap wilde zetten. “We waren van plan onze klanten behoorlijk stellig te vertellen dat ons onderzoek laat zien wat techneuten willen en ze te vragen of ze bereid zijn zich daarnaar te schikken”, aldus Tijink in een tweede gesprek half mei. “Die inhoudelijke discussie moeten we nu even voor ons uit schuiven.” Dat doel laat Techsharks dus los. Maar de essentie om met de klant in contact te komen en het gesprek aan te gaan is er nog steeds, zegt Tijink. “Alleen nu om te kijken hoe we hier samen doorheen komen.” Want ook Techsharks merkte vrij snel dat ze ‘niet onder deze situatie uitkomt’. Wij zitten met negentig procent van onze mensen in de flexschil van onze opdrachtgevers. Dat houdt in dat die groep meteen onder het vergrootglas komt als men praat over een aankomende crisis of krimp in groei.” Tijink zegt de afgelopen maanden verschillende wedstrijden te hebben gespeeld. “De eerste was het gesprek aan blijven gaan met de klant hoe dit nu op te lossen. Want hier zijn geen spelregels voor. Normaal gesproken heeft een klant een opzegtermijn, wat ons ruimte geeft op zoek te gaan naar een nieuwe opdracht.” Maar de maakindustrie, waar een keten van bedrijven aan elkaar is geschakeld om bijvoorbeeld een machine in elkaar te zetten, kreeg zoals Tijink verwachtte de eerste klappen. “Brood wordt nog wel verkocht, maar de bakker stelt de koop van een nieuwe broodmachine nog even uit. In de procesindustrie, waar vaak meerdere grondstoffen tot een of enkele eindproducten moeten leiden, is dat anders. Het werk in een branche als de chemie en voedingsmiddelen gaat in principe door.”

Nu flexibel zijn
Je kunt er optimistisch of pessimistisch naar kijken, zegt Tijink. “Feit is dat de prognoses enorm schommelen en we slechts een aantal weken of maanden vooruit kunnen kijken. Lange termijn is echt koffiedik kijken.” Acties zijn er nu met name op gericht om mensen die Techsharks terugkrijgt uit een opdracht, opnieuw aan de bak te krijgen. Ook komen er juist nu mensen die schaars zijn, zoals operators, op de markt. “Daar ligt een kans voor ons. Naar de buitenwereld hebben wij een goed werkgeversimago. Dat is een investering die we al een aantal jaren doen en die zich nu uitbetaalt.” Over het geheel heeft Techsharks minder werk, maar Tijink zegt nog steeds goede mensen voor de procesindustrie te kunnen gebruiken. “Belangrijk is wel dat de mensen die bij ons solliciteren flexibel zijn. Want het zou zomaar kunnen dat we iemand nu in een maakopdracht aan het werk zetten, maar dat hij over een paar maanden ander werk moet gaan verrichten.” Daar waar de techneut vorig jaar nog een luxepaard was, moet hij nu ook in houding en gedrag laten zien dat hij zich kan aanpassen. “En daar komt de haai weer om de hoek kijken: de kernkwaliteiten die wij hanteren zijn ‘highly adaptive, extremely effective en always hungry for more’. Dat laten we nu ook in alle uitingen naar voren komen.” De eerdere ambitie om binnen twee jaar door te groeien van 250 naar 500 techneuten in vaste dienst, heeft Tijink losgelaten. “Maar we zetten nog altijd in om tot 300 te komen voor het einde van dit jaar.”

Versnellen
Zijn ervaring met de crisis van 2008 heeft hem geleerd vooral te kijken hoe je dat wat je op de lange termijn voor ogen hebt, nu versneld kunt invoeren. “We hebben bijvoorbeeld geschetst hoe we de online marketingactiviteiten komende jaren willen ontwikkelen. Onze merknaam en het thema van beste werkgever binnen de branche hebben we op een goede manier weten te laden. Dat willen we gaan effectueren door veel meer berichten naar buiten toe te sturen, waardoor er aansluitend weer meer mensen op afkomen. Daar heb je dan weer een bepaalde investering voor nodig. We gaan nu kijken of het doel dat we daarmee voor ogen hebben, versneld kunnen bereiken.” Niet door daar extra geld vrij te maken, maar door daar in ieder geval niet op te korten. In tegenstelling tot concullega’s, denkt Tijink. “Marketing is vaak het eerste waar de rem op gaat. Wij zijn een weg ingeslagen, waar misschien wel minder verkeer is, waardoor we makkelijker op onze eindbestemming komen. En dus eerder de doelstelling bereiken.” Hij kan zo wel twintig potjes noemen waar hij nu niet aan hoeft te komen, zegt Tijink. “En als ik dan wel de online marketing kan versnellen, komen we uiteindelijk misschien wel beter uit.”

Dit artikel is geschreven door Ellen Nap en onlangs gepubliceerd in Flexmarkt