Always Hungry for more

Always Hungry for more

Herclassificatie Project Tecona

Een aantal van onze Engineers wordt uitgedaagd bij het Herclassificatie Project bij onze klant Tecona. Voor apparatuur werkend op een druk boven de 0,5 bar is het Warenbesluit Drukapparatuur (WBDA 2016) van toepassing. Hierin wordt onder andere gesteld dat drukapparatuur die tot 19 juli 2016 onder zorgplicht viel getoetst moet worden aan de eisen van het WBDA 2016. Dit heeft tot gevolg dat veel drukapparatuur, drukvaten, reactoren, warmtewisselaars, filters, leidingen etc. die voorheen onder zorgplicht vielen nu keurplichtig worden. Hiertoe dient er uiterlijk in 2022 een herclassificatie plaats te vinden én een herkeuring. Wij zijn er trots op dat een aantal van onze Engineers hier samen met Tecona voor zorgt! Een mooi voorbeeld van “Always hungry for more”.