SPELREGELS WINACTIE NIEUWSBRIEF

Techsharks respecteert uw privacy. Om onze werkzaamheden snel en efficiënt uit te kunnen voeren en onze dienstverlening aan u te optimaliseren verwerken wij persoonsgegevens. Het waarborgen van de veiligheid en privacy van uw persoonlijke gegevens is niet alleen in uw belang maar ook in ons belang. Techsharks volgt hierin de relevante wet- en regelgeving, die eisen stelt aan het gebruik van privacygevoelige informatie. 

PRIVACY

Techsharks bewaakt de kwaliteit, vertrouwelijkheid, juistheid en volledigheid van de persoonlijke informatie die zij verwerkt. Wij gebruiken adequate technische en beheersprocedures om de informatie nauwkeurig, actueel en compleet te houden. Aanvragen van klanten voor het aanpassen of verwijderen van persoonlijke informatie worden zo snel mogelijk behandeld. Wanneer u aangeeft dat bepaalde informatie niet mag worden gebruikt als basis voor verder contact, respecteren wij dat. Hierdoor blijft uw privacy gewaarborgd. Klik hier voor meer informatie over onze complete privacy voorwaarden.


SPELREGELS

 • Wanneer je jezelf inschrijft voor de nieuwsbrief, maak je kans op een origineel Red Bull F1 Racing shirt.
 • De winactie loopt van 5 oktober t/m 31 december 2020. De winnaar wordt op 5 januari 2021 bekendgemaakt.
 • Kantoorspecialisten en vakspecialisten, werkzaam bij Techsharks, zijn uitgesloten van deze winactie.
 • Deelnemers tot 16 jaar verklaren toestemming van (een) ouder(s) te hebben verkregen voor deelname aan de winactie.
 • De deelnemer is verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan de winactie. Techsharks kan een winnaar verzoeken om voor uitreiking van de prijs bewijs te leveren van zijn/haar identiteit en een geldige inschrijving op het door de deelnemer opgegeven woon-of verblijfadres.
 • De winnaar zullen per e-mail bericht ontvangen van de gewonnen prijs op het door de deelnemer opgegeven e-mailadres.
 • Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.
 • Deelname is uitgesloten voor personen niet woonachtig in Nederland.
 • De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan winactie verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. Alsdan is Techsharks gerechtigd een andere winnaar te trekken.
 • Binnen enkele weken zal de gewonnen prijs per post naar de winnaar worden verzonden.
 • Gebruik van de ter beschikking gestelde prijs is voor rekening en risico van de winnaar. Techsharks kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de prijs door de winnaar.
 • Techsharks is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten als zij van mening is dat de deelnemers niet conform de Algemene voorwaarden van de winactie handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot de winactie of het verloop van de winactie op oneerlijke wijze beïnvloeden.
 • Voor eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de winactie kunt u mailen naar marketing@techsharks.nl. Techsharks zal zo spoedig mogelijk reageren.


AFSLUITING


Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, neem dan contact op via avg@techsharks.nl.
  
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u vragen of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, namelijk de Autoriteit Persoonsgegevens.

Disclaimer:
Dit product is een eenvoudige en begrijpbare vertaling van de huidige privacywetgeving en gebaseerd op de AVG. Vanzelfsprekend is de toepasbare wet- en regelgeving altijd leidend en kunnen er geen rechten ontleend worden aan dit document.