21 juli 2021

Dromen waarmaken in de procesindustrie

Christian van Vessem
3 minuten leestijd
Christian van Vessem en Bart Hurkens zijn samen verantwoordelijk voor de business unit procesindustrie binnen Techsharks. Zij hebben met hun teams een droom en dat is als detacheerder in de techniek marktleider worden van Nederland binnen de procesindustrie. Daarnaast willen ze een landelijke dekking realiseren in 2024. Dit willen ze doen door als beste businesspartner op te treden richting hun klanten én de beste werkgever te zijn voor de medewerkers. Wij spraken ze over deze ambities.

De procesindustrie is een stabiele business waar weinig schommelingen inzitten. De sectoren waar wij ons in bevinden zoals food, farmacie, productie (o.a. karton, glas en blik) en chemie zijn minder conjunctuurgevoelig. De markt neemt nu een kleine vlucht, maar in het afgelopen anderhalf jaar is dit niet veel minder geweest door de coronacrisis. De voedingsmiddelenindustrie heeft binnenlands goed doorgedraaid en ook de chemische industrie is een belangrijke motor van de Nederlandse industrie en economie. Naar verwachting zal de chemie in ons innovatieve land de komende jaren een nog grotere rol van betekenis krijgen. Ook de farmacie is een sector die relevanter is dan ooit tevoren. De snelheid waarmee vaccins kunnen worden ontwikkeld was vóór de coronacrisis ondenkbaar. Technici in deze sectoren dienen in de toekomst wellicht meer dan ooit tevoren extreem adaptief te zijn en van een steeds hoger niveau om onder steeds meer druk te kunnen presteren. Daarnaast blijven toeleveranciers aan de voedingsmiddelenindustrie, chemie en farmacie ook volop draaien, zoals de karton-, glas- en blikproductie. Zolang mensen bier blijven drinken, moeten er flesjes gemaakt worden. Hetzelfde geldt voor potten en blikken. Kortom, positieve ontwikkelingen in een stabiele markt.

Daarnaast is het een business die gekenmerkt wordt door schaarste van kwalitatief technisch personeel. De combinatie van schaarste, de snelle vergrijzing en de hogere eisen die worden gesteld aan technici maakt het geheel complexer. Daarbij hebben bedrijven vaak ook te maken met een grotere druk dan voorheen. Het moet sneller en goedkoper. Prijzen staan misschien meer onder druk, waardoor de inzetbaarheid van mensen uiteindelijk nog sneller moet worden gerealiseerd. Dit geldt ook voor de inburgering, waardoor uiteindelijk de schaarste en misschien wel het gebrek aan kwaliteit binnen de beschikbare pool nog belangrijker wordt. Als Techsharks kunnen wij opdrachtgevers de helpende hand bieden doordat wij goede vakspecialisten in dienst hebben.

Wij hebben niet per definitie betere mensen dan een andere partij. Een concurrent kan ook goede vakspecialisten in dienst hebben. De differentiatie zit hem in ons Techsharks concept en de ambitie om continu de beste werkgever te willen zijn. Met ons unieke concept zijn wij in staat om goede mensen in dienst te nemen én ze voor een lange tijd aan ons te binden. Op het moment dat wij een dienstverband met iemand aan gaan, zijn wij minimaal één jaar verbonden met deze persoon. Het feit dat wij iemand een arbeidsovereenkomst aanbieden voordat we een opdracht hebben, betekent dat wij geloven in deze persoon en in zijn of haar kwaliteiten. Dit baseren we op basis van screening op zowel soft- als hard skills gedurende het sollicitatieproces. Door de combinatie van onze aantrekkingskracht als werkgever, onze kennis van de behoefte uit de markt én de bereidheid om risico te willen dragen, kunnen wij onze opdrachtgevers structureel een pool van, direct inzetbare, vakspecialisten aanbieden. En ook voor onze vakspecialisten zitten er voordelen aan dit concept. Zij kunnen kiezen uit diverse opdrachtgevers én hebben de zekerheid van een vast dienstverband bij Techsharks. Binnen het MBO 3/4 segment is dit concept vrij uniek. Als organisatie staan we voor een bepaald niveau en we waarborgen dit niveau middels goede screening, maar ook door fors te investeren in het opleiden en ontwikkelen van onze vakspecialisten.

En dit unieke concept willen we uitrollen in heel Nederland. Samen met onze teams hebben wij de ambitie om in 2024 marktleider te zijn in de procesindustrie en een landelijk dekking te realiseren. Momenteel hebben wij vestigingen in Arnhem, Breda, Eindhoven, Tilburg, Rotterdam en Urmond. Deze teams willen we laten groeien door efficiënter en slimmer te werken. Daarnaast is onze ambitie voor de komende jaren om vestigingen te openen in regio’s zoals Amsterdam/Utrecht, Deventer/Zwolle en Heerenveen/Assen. Dat is uiteindelijk onze ultieme droom waar we naar toe willen. Marktleider worden is een breed begrip. Is dat een belevingsvorm of een getal? In onze optiek is het een beleving waarin we als beste werkgever en beste businesspartner worden gezien. We willen op een vriendschappelijk niveau van (blind) vertrouwen met onze opdrachtgevers zitten. Een wederkerige relatie waarbij wij door het vuur gaan voor onze klanten, maar zij andersom ook voor ons. Samen door goede en slechte tijden gaan. Wij geloven er heilig in dat die route uiteindelijk positief kan bijdragen tot het behalen van ons succes. En ons succes is ook het succes van onze opdrachtgevers en relaties. We willen opdrachtgevers ondersteunen in een stabiele personeelsbezetting en ze helpen met het behalen van hun productiedoelstellingen. We denken graag mee over initiatieven en oplossingen voor problemen van opdrachtgevers. Die oplossing kan ook buiten Techsharks liggen. Als de oplossing bij een concurrent ligt dan zullen we dit ook adviseren. Daar pakken we de komende jaren graag de regie in. Als business unit zijn we always hungry for more: we willen groeien, beter presteren en de beste zijn.

"Wij staan garant voor onze mensen, want we geloven in ze"