ALGEMENE VOORWAARDEN

TECHSHARKS REFERRAL ACTIE-BONUS

 • De hoogte van de ‘Techsharks Referral Actie’ is € 1.000,- bruto.
 • De uitbetaling van de bonus geschiedt als volgt:
  - Medewerker in dienst: bruto verloning via het salaris.
  - Rechtspersoon (bedrijf): via een (credit)nota.
  - Natuurlijk persoon niet in dienst: via bancaire overboeking. 

Techsharks zal vanuit haar positie de benodigde gegevens doorgeven aan de Belastingdienst.
Betaling van de (extra) inkomstenbelasting over het uitgekeerde bedrag is te allen tijde de verantwoordelijkheid van de ontvanger van de bonus.

 • Techsharks beslist voor welke functie, met bijbehorende functie-eisen, de TRA-bonus wordt ingezet.
 • Techsharks bepaalt of de kandidaat past binnen de gestelde functie-eisen.
 • Techsharks bepaalt de duur dat de TRA-bonus voor een bepaalde functie geldt.
 • U mag meerdere kandidaten aandragen; voor elke kandidaat die voldoet aan de voorwaarden ontvangt u opnieuw de bonus. Hier is geen maximum aan verbonden.
 • De bonus van € 1.000,- bruto wordt uitgekeerd na het positief afronden van de volledige proeftijd.
 • Wanneer een TRA-bonus uitgekeerd wordt, willen we dit succes graag delen met ons netwerk via onze social media-kanalen. Hiervoor willen wij in de mogelijkheid zijn om de namen van zowel de nieuwe medewerker als degene die de bonus heeft ontvangen te gebruiken. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan kunt u dit uiteraard aangeven. Indien u dit niet vermeldt geeft u hierbij expliciet toestemming dit wel als bovenstaand te doen.
 • Iedereen mag meedoen aan de TRA-bonus, ook stagiaires, uitzendkrachten en mensen van buiten de organisatie. Enige uitzondering hierop vormen de Techsharks-medewerkers werkzaam op het gebied van HR, Recruitment & Personeelszaken.
 • Indien een en dezelfde kandidaat wordt aangedragen door meerdere personen, dan geldt dat degene die de kandidaat het eerst (datum en tijdstip) heeft aangeleverd in aanmerking kan komen voor de TRA-bonus.
 • Indien de kandidaat reeds bekend is bij Techsharks, is de TRA-bonus niet van toepassing. In dat geval is Techsharks onder geen beding gehouden aan bewijsplicht van voorgaand contact met de aangedragen kandidaat.
 • Eerder gepubliceerde wervingsbonussen zijn vervangen door deze TRA-bonus en met ingang van 1 januari 2018 dus niet meer geldig.
 • Techsharks behoudt zich het recht voor om zonder enige melding vooraf te stoppen met deze TRA-bonus of de voorwaarden aan te passen.