SPELREGELS AMBOSSADOR

The AMBOSSADOR – BOSS ambassadeursprogramma voor ZZP’ers en medewerkers

1. Met acties die je in employer ambassador uitvoert, verdien je punten.

2. Zodra je genoeg punten hebt gespaard en ingelogd bent, kun je ze inwisselen voor prijzen.

3. Hoe wissel ik punten in?

4. Bij elke prijs staat hoeveel punten ervoor nodig zijn.

 • Als je genoeg punten hebt, klik je simpelweg op de prijs om deze te verzilveren.

 • Je ontvangt jouw prijs via de post of we maken een afspraak met je.

 • Je ontvangt jouw vouchercode per e-mail.

 • Als je deze niet in jouw inbox ziet, controleer dan je spam of ongewenste e-mail.

5. Iemand voorstellen doe je alleen via het AMBOSSADOR programma (via deze link)

6. Iedereen die bij ons werkt, mag meedoen aan het AMBOSSADOR programma. Ook stagiaires, oproepkrachten en uitzendkrachten. Alleen wanneer je op kantoor werkt, keren we geen punten uit als je een vakspecialist aandraagt. Dit vinden wij bij je job horen.

7. Als je een leidinggevende functie hebt, keren we geen punten uit voor het aandragen van kandidaten binnen jouw eigen team. Dat vinden wij ethisch en logisch.

8. Het verdienen van punten geldt voor alle vacatures binnen BOSS behalve stageplekken.

9. Het verdienen van punten geldt alleen voor relevante cv’s waarbij de kandidaat op de hoogte is van de aanmelding. BOSS heeft het recht om het verdiende aantal punten terug te draaien bij irrelevante cv’s. We gaan ervan uit dat de kandidaten die je aandraagt uit je eigen warme netwerk komen (vrienden, familie, oud-collega's). Misbruik van het programma zorgt ervoor dat we de verdiende punten in mindering brengen.

10. Het kan gebeuren dat dezelfde persoon door verschillende mensen wordt voorgesteld. Als dit voorkomt, hanteren we een simpele regel: wie het eerst komt, het eerst maalt. Gelukkig registreert ons systeem precies wanneer en door wie iemand is voorgesteld. Geen vechtende haaien, orka’s of special ops dus.

11. Soms kennen wij degene die jij voorstelt al en zijn we al in contact. Als dat zo is, brengen we je daarvan snel op de hoogte. Het verdiende aantal punten wordt dan teruggedraaid, vinden wij logisch. Jij toch ook?

12. Je kunt ook punten verdienen door social media berichten (LinkedIn, Facebook, Instagram) te plaatsen die te maken hebben met onze organisatie of het werken bij ons organisatie. Zodra je een social media bericht maakt in jouw account, wordt deze beoordeeld door het AMBOSSADOR team. Bij goedkeuring door het team, kan het social media bericht gepost worden en ontvang je jouw punten.

 • Voor kantoorspecialisten hoort het gebruik van LinkedIn deels bij jouw functie. Het AMBOSSADOR team bepaalt of jij punten ontvangt voor jouw post.

13. De punten worden direct aan je uitgekeerd. Dit gebeurt via een automatisch systeem. Wij vertrouwen erop dat je hier goed mee omgaat. BOSS heeft het recht om alle foutief toegekende punten te corrigeren.

14. Heb je iets besteld van je punten? We controleren dagelijks of er nieuwe bestellingen binnen komen en geven dit aan onze partners door. Heb even geduld, wij doen ons best om het zo snel mogelijk bij jou te krijgen!

15. Jij bent ermee akkoord dat we jouw naam en de naam van de nieuwe medewerker eventueel gebruiken in uitingen over ons AMBOSSADOR programma.

16. De beheerder van het programma heeft het recht:

 • Om alle foutief toegekende punten te corrigeren; of

 • Om alle punten te corrigeren die zijn toegekend terwijl de bestelling en/of betaling daarvan was geannuleerd; en

 • Om alle bestellingen te annuleren die zijn voldaan met zulke punten drie maanden na de datum van inwisseling.

17. Als er ergens in jouw bureaulade of email nog een versie van een vorig referral programma of andere regels rondzwerven, gooi die maar weg of klik op delete. Vanaf 10-02-2023 zijn dit de nieuwe spelregels. Lees meer in de onderstaande algemene voorwaarden punten sparen.

18. En dan nog even dit: het kan zijn dat we tussendoor de spelregels willen verbeteren. Als we dat doen, ben jij natuurlijk de eerste die dit hoort!

HAPPY HUNTING! Algemene voorwaarden punten sparen.

Deze algemene voorwaarden punten sparen zijn van toepassing op de relatie tussen BOSS en de medewerker.

1. Definities

 • Klant: een natuurlijke persoon of juridische entiteit die een bestelling plaatst via het platform.

 • Algemene voorwaarden klant: de meest recente versie van de algemene voorwaarden voor medewerkers van BOSS.

 • Punten: punten worden gespaard door klanten op het platform, punten kunnen worden gebruikt om aanbiedingen te claimen.

 • Aanbieding: vouchers, kortingen en andere voordelen die de klant kan claimen voor punten na registratie van een account op het platform.

 • Bestelling: een bestelling geplaatst door een klant via het platform.

 • Platform: ambassadeurs.techsharks.nl l en de website(s), apps, tools en andere apparaten van vestigingen van techsharks.nl en zakenpartners.

 • Algemene voorwaarden: deze voorwaarden in het kader van sparen van punten, zoals van tijd tot tijd aangepast.

2. Toepasselijkheid

 1. Punten zijn beschikbaar voor klanten voor uitsluitend persoonlijk gebruik en het sparen van punten is beperkt tot één account per klant.

 2. Om punten te sparen en te gebruiken moet een klant een account registreren op ambassadeurs.techsharks.nl (en de website(s) van andere BU’s) met een geldig e-mailadres. Door een account te registreren gaat een klant ermee akkoord dat deze algemene voorwaarden voor het sparen van punten van toepassing zijn op de relatie tussen techsharks.nl en de klant.

 3. De algemene voorwaarden voor klanten blijven van toepassing op de relatie tussen BOSS en de klant, tenzij ze uitdrukkelijk afwijken van deze voorwaarden voor het sparen van punten. In dat laatste geval zal de laatste gelden.

 4. BOSS mag het sparen van punten door een klant op eigen afweging deactiveren.

3. Punten

 1. Punten en aanbiedingen hebben geen geldelijke waarde en kunnen niet worden omgezet in een valuta.

 2. BOSS mag, op eigen afweging, ervoor kiezen om extra punten toe te kennen tijdens bepaalde periodes en/of bepaalde (andere) activiteiten door klanten, zoals beoordelen van restaurants en deelname aan promoties en acties. Er kunnen door klanten geen rechten worden ontleend aan het sparen van punten.

 3. Om toegekende punten te gebruiken moet een klant een account registreren op ambassadeurs.techsharks.nl

 4. Het totale actuele aantal van toegekende punten is zichtbaar binnen het ambassadeurs portaal van de klant na maximaal 24 uur vanaf het moment dat de laatste bestelling geplaatst is.

 5. Punten zijn niet overdraagbaar op andere accounts of emailadressen.

 6. Punten die zijn gespaard in een account van een klant gedurende het jaar zijn geldig tot 31 december van het opvolgende jaar. Bijvoorbeeld: punten gespaard met bestellingen geplaatst tussen 01-01-2020 - 31-12-2020 zijn geldig tot en met 31-12-2021.

 7. Punten worden gezien als ingewisseld zodra ze zijn ingeruild voor een offer.

 8. Leden dienen elke onjuistheid in hun toegekende punten te melden aan de klantenservice van BOSS binnen één maand vanaf het ontdekken van die onjuistheid.

 9. BOSS heeft het recht:

 • om alle foutief toegekende punten te corrigeren; of

 • om alle punten te corrigeren die zijn toegekend terwijl de bestelling en/of betaling daarvan was geannuleerd; en

 • om alle bestellingen te annuleren die zijn voldaan met zulke punten binnen drie maanden na de datum van inwisseling.

4. Inwisselen van punten

 1. Klanten kunnen hun punten alleen inwisselen voor aanbiedingen op het platform.

 2. Geclaimde aanbiedingen zijn zichtbaar in het persoonlijke overzicht van de klant.

 3. De aanbiedingen kunnen wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

 4. Bestellingen kunnen niet worden geretourneerd of ingewisseld voor andere aanbiedingen.

 5. Aanbiedingen kunnen niet worden gecombineerd met andere aanbiedingen van welke soort dan ook.

 6. Alle aanbiedingen hebben een verloopdatum, die te vinden is bij de aanbieding zelf. Sommige aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.

 7. Als een klant de geclaimde aanbieding op de website(s) van derden gebruikt, gaat de klant een overeenkomst aan met de betreffende derde partij. De algemene voorwaarden van de derde partij kunnen van toepassing zijn op een dergelijke overeenkomst. BOSS is niet aansprakelijk voor het niet naleven door de betreffende derde partij van een dergelijke overeenkomst.

 8. Na verlopen van de aanbieding worden de punten die zijn gebruikt om de aanbieding te claimen niet teruggegeven aan de klant.

5. Duur, wijziging of annulering van punten

 1. BOSS kan deze algemene voorwaarden voor het sparen van punten en andere aspecten van punten wijzigen, waaronder inwisselprocedures en toekenningen, op elke wijze en zonder voorafgaande kennisgeving. Zo mogen we bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, partners, leveranciers, periode, beperkingen voor sparen, inwisselen of gebruik van punten of toekenningen toevoegen, verwijderen of wijzigen. BOSS zal de gewijzigde algemene voorwaarden voor het sparen van punten op het platform publiceren.

 2. Klanten met een account die het platform blijven gebruiken geven daarmee hun akkoord aan de wijzigingen in deze algemene voorwaarden voor het sparen van punten.

 3. BOSS behoudt het recht om het sparen van punten op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te annuleren of op te schorten. In het geval van opschorting of annulering blijven de al toegekende punten geldig tot hun vervaldatum.

 4. BOSS behoudt het recht om een klantaccount te annuleren of op te schorten in het geval van (vermoede) overtreding van de algemene voorwaarden voor klanten of deze voorwaarden voor het sparen van punten.

6. Overig

 1. BOSS is slechts aansprakelijk voor schade in het geval van grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag van het senior management, in welke vorm dan ook, voor schending, onrechtmatige daad of anderszins.

 2. Op deze algemene voorwaarden voor het sparen van punten is het Nederlands recht van toepassing. Elk geschil tussen BOSS en de klant in relatie tot punten / of deze algemene voorwaarden, mag alleen worden ingediend bij een gezaghebbende Nederlandse rechtbank.

 3. De privacyverklaring is van toepassing op elke verwerking van persoonsgegevens door BOSS.