13 november 2020

BMI Monier: de volledige productieketen onder één dak

Wesley van der Molen
3 minuten leestijd

Ron Blokland is sinds twee jaar werkzaam als Plant Manager bij BMI Monier. Een toonaangevende producent en leverancier van bouwmaterialen voor hellende en platte daken. Wij spraken hem onder andere over het productieproces van keramische dakpannen.


Kun je iets meer over jezelf vertellen?

“Ik ben Ron Blokland (45 jaar) en ik ben sinds twee jaar werkzaam als Plant Manager bij BMI Monier. Ik ben eindverantwoordelijk voor de locatie Woerden, ook wel de "pannenfabriek Woerden" genoemd. Ik ben technisch en bedrijfskundig opgeleid. Voordat ik bij BMI Monier werkzaam was, heb ik diverse andere rollen gehad binnen het productiemanagement en ben ik officier geweest bij de Koninklijke Landmacht.”


Waarom ben je voor BMI Monier gaan werken?

“Het was voor mij een mooie kans omdat ik hier eindverantwoordelijke ben voor de locatie Woerden, waar Monier al sterke bekendheid geniet door hun dakpannen. Bij mijn vorige functie had ik ook een managementrol, maar nu kan ik zelfstandig de operatie voeren en dat bevalt me goed.”


Kun je iets meer over BMI Monier vertellen?

“Op de locatie Woerden van Monier produceren we keramische dakpannen. De keramische dakpannen van Monier worden gemaakt van klei. Deze klei wordt gewonnen in de grote rivieren in Nederland, bijvoorbeeld bij projecten waar de rivier meer ruimte krijgt of bij natuur ontwikkelprojecten . De klei mengen wij in een bepaald recept en malen dat naar de juiste korrelgrootte. Vervolgens voegen we daar een klein beetje vocht aan toe en persen we de juiste vorm van de dakpan in de klei. Daarna drogen we de dakpannen en worden ze gebakken. Het bakken vindt plaats in periodieke ovens en tijdens het bakproces wordt de klei omgezet in keramiek. Naast de (dakpannen)fabriek in Woerden, heeft BMI Monier nog vier locaties in de Benelux. Een keramische fabriek in Tegelen in Limburg. Twee fabrieken waar betonnen dakpannen worden geproduceerd, één in Susteren en één in Tessenderlo (België). Bitumen voor het plat dak worden gefabriceerd in de fabriek in Groningen.”


Aan wie worden de dakpannen van Monier geleverd?

“Wij leveren business-to-business. Wij verkopen veel aan de bouwhandel en projectontwikkelaars. Er zijn veel dakdekkers en bouwbedrijven die rechtstreeks of via een tussenpersoon dakpannen bij ons afnemen. Locatie Woerden produceert met name voor de Nederlandse markt.”


Hoeveel medewerkers zijn er werkzaam bij de dakpannenfabriek in Woerden?

“Wij werken hier met ongeveer 50 medewerkers. Het stookproces is 24/7 in bedrijf en de overige werkzaamheden vinden in twee ploegen doordeweeks plaats. Wij hebben naast de productieafdeling een logistieke afdeling, een onderhoudsafdeling, een kwaliteitsafdeling en een financiële afdeling. Als locatie zijn wij geheel zelfstandig in procesvoering. Grote technische projecten en grote verbeterprojecten voeren we samen uit met onze zuster locaties.”


Merk je dat de vraag naar dakpannen de afgelopen jaren is toegenomen bij Monier?

“Ja, de vraag is toegenomen. We hebben natuurlijk een grote bouwopdracht in Nederland en dat speelt een belangrijke rol. Het coronavirus heeft op de vraag weinig impact gehad. Het coronavirus heeft vooral impact gehad op de manier waarop onze medewerkers hun werk moeten doen. We hebben veel maatregelen genomen ten behoeve van de veiligheid van onze werknemers.”


Zijn jullie bezig met het opleiden van het huidige personeelsbestand?

“We hebben al twintig jaar een Factory Excellence Program. Onze mensen worden getraind in bijvoorbeeld 5S en TPM. De zaken wat betreft het basisniveau lopen erg goed. We zijn al twaalf jaar ongevallenvrij en dat is een compliment voor onze medewerkers. Een aantal medewerkers in de fabriek bereikt de komende jaren de pensioengerechtigde leeftijd. Hierdoor ontstaan vacatures voor de nieuwe generatie. Het liefst vullen we deze vacatures in met mensen die al enige ervaring als operator hebben zodat ze alleen nog het keramische gedeelte hoeven te leren. Dat is namelijk al uitdagend genoeg.”


Wat is er zo gaaf aan het produceren van dakpannen bij Monier?

“Een van de leukste aspecten van een dakpannenfabriek is dat je zowel de grondstof als het eindproduct ziet. Je hebt de volledige keten van produceren onder een dak. Daarnaast zit er veel traditie in de keramische industrie. Wij zitten op deze locatie omdat hierachter de oude Rijn stroomt en dat was tweeduizend jaar geleden de grens van het Romeinse Rijk. Toen is het proces van klei keramiek maken naar Nederland gekomen. Sindsdien zijn er hier op de oevers van de Rijn al activiteiten met betrekking tot keramiek. Dat vind ik een leuk aspect. Wat ook erg leuk is, is de samenwerking met collega’s. Het is een hecht team wat openstaat voor anderen.”

Als een medewerker meerdere fases van de keten wil doorlopen, is dat mogelijk?

“Ja, natuurlijk is dat mogelijk. We hebben functies op verschillende niveaus. Wanneer je als operator alle posities in de fabriek kunt vervullen kan je de stap naar allround operator maken. Als allround operator ken je de keramische processen achter de procesvoering. De keramische kennis pik je op door ervaring op te doen maar dat kan ook via een (interne) cursus. Bij gebleken geschiktheid kan je doorgroeien naar technisch specialist of naar meewerkend voorman.”


Waar ben je het meest trots op over wat jullie bereikt hebben in de afgelopen jaren?

“Recent heb ik de LEAN Six Sigma Black Belt verkregen waarvoor ik het afgelopen halfjaar een certificeringstraject heb doorlopen waarin ik, ondersteund door een multidisciplinair team, een verbeterproject heb doorlopen. Het doel was om met name de kwaliteit van de kleur van de dakpannen te verbeteren. Het resultaat mag er zijn, met het hele team hebben we hierin een verbetering van meer dan 40% weten te realiseren door de ovens op een andere manier in te stellen. Daar ben ik het meest trots op.”


Heb je veel contact met de medewerkers die werkzaam zijn in de productie?

“Contact met mijn medewerkers vind ik erg belangrijk. Je kunt geen leiding geven als je niet weet waar het over gaat. In principe ben ik iedere dag bij het productieoverleg en loop ik iedere dag wel een keer door de productie om te kijken hoe het gaat met de medewerkers en met het proces. Ik loop ook langs met het idee dat mensen je aan je jas kunnen trekken als ze een vraag hebben. Mijn deur staat altijd open. Iedereen mag gewoon binnenlopen.”


Hoe is de samenwerking met Techsharks ontstaan?

“Bij mijn vorige werkgever ben ik in contact gebracht met Christian van Vessem. We hadden al twee jaar een vacature openstaan en hij kon deze vacature invullen met een goede beginnende monteur. Op een gegeven moment ben ik bij BMI Monier gestart en toen heeft Techsharks mij opnieuw benaderd. Ik kende Techsharks al en het leek me nuttig om het gesprek aan te gaan. Toen zijn we een samenwerking gestart.”


Bevalt de samenwerking met Techsharks tot nu toe?

“Jazeker, absoluut. Ik heb het gevoel dat er al een voorselectie is gemaakt door Techsharks als ik mensen op gesprek krijg. Zelfstandigheid is belangrijk in deze fabriek en dan zoek ik soms net iemand met wat extra’s. Ik ben positief over de mensen die nu werkzaam zijn bij ons via Techsharks. Vincent is een van de toppers van Techsharks die werkzaam bij ons is. Hij heeft een sterke operator achtergrond en ik zet hem hier in de productieondersteuning in. Die jongen komt er wel.”


Verwacht je in de toekomst ander soort personeel nodig te hebben, bijvoorbeeld door automatisering?

“Bij BMI Monier hebben wij in de jaren 2000 ver geautomatiseerd. De processen die nog niet geautomatiseerd zijn hebben een sterk wisselend karakter, hierdoor is investeren economisch niet haalbaar. Ik verwacht dezelfde vraag naar personeel, maar wat in het algemeen aan het veranderen is, is dat mensen niet meer snel dertig of veertig jaar voor dezelfde organisatie zullen werken. Mensen vinden zaken als het werk leuk vinden, een goede band met collega’s en opleidingen steeds belangrijker worden. Ze raken sneller op iets uitgekeken, willen nog net iets meer bereiken of net iets anders doen. Dat spel is zeker gewijzigd en daardoor uitdagender geworden. Juist door dit te herkennen en te erkennen zijn we op de locatie Woerden toch in staat kwalitatief goed personeel aan ons te binden.”