02 februari 2021

Hoe MPD Groene Energie de energietransitie versnelt

Roel Klaassen
3 minuten leestijd
MPD Groene Energie realiseert slimme groene warmtenetten. Het gaat om toekomstbestendige warmte-infrastructuur waarop diverse duurzame bronnen worden aangesloten. Wim Borg (plant coördinator) en Audrey van den Berg (communicatieadviseur) vertellen ons hier alles over.

Kunnen jullie meer over jullie functie vertellen?
Audrey: “Ik ben sinds september communicatieadviseur bij MPD Groene Energie, de organisatie achter warmtebedrijf Ede.”

Wim: “Ik ben sinds 2017 werkzaam bij MPD Groene Energie als plant coördinator. Ik ben verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de drie centrales in Ede en daarnaast begeleid ik nieuwbouwprojecten. Ik ben de linker- en rechterhand van onze plantmanager.”

Zijn jullie op meer plaatsen actief dan Ede?
Audrey: “MPD Groene Energie is actief in o.a. Amersfoort, Apeldoorn, Almere, Haarlemmermeer, Scherpenzeel en Veenendaal. In een aantal andere gemeenten zitten we in de voorbereidende fase om slimme groene warmtenetten te gaan realiseren. Ons warmtenet is lokaal. Voor ons slimme groene warmtenet gebruiken we een mix van bronnen. Onze klanten zijn lokale klanten en dat geldt ook voor onze bronnen. Ook die zijn altijd lokaal of regionaal.”

Hoe zou je aan een leek op het gebied van energietransitie uitleggen wat jullie doen?
Wim: “Bij de centrales in Ede wekken wij warmte op voor een warmwaternet. Dit distribueren we via het slimme waterleidingnet de stad in. Daar voorzien we zeker 20.000 woningen van warmte. Dat betreft de centrale verwarming, maar ook warm water. Deze warmte wordt o.a. opgewekt door de verbranding van biogrondstoffen. Dit betreft bijvoorbeeld snipperhout uit de tuinen, perken en plantsoenen, waar niemand meer wat aan heeft. Dit komt gecontroleerd en schoongemaakt onze centrale binnen en vervolgens wordt dit verbrand.”

Audrey: “In Nederland moeten we in 2050 van het aardgas af zijn. Onze aardgaswinning in Groningen gaat stoppen waardoor we geen eigen aardgas meer hebben. Dat zorgt voor afhankelijkheid van het buitenland. Rusland is bijvoorbeeld een grote leverancier van aardgas. Dat betekent dat een ander land een belangrijke rol speelt in ons land en dat wil je eigenlijk ook voorkomen. De allerbelangrijkste reden om te stoppen met aardgas is dat het een fossiele brandstof is en dat is niet gewenst vanwege de negatieve effecten op het klimaat.”

Wat zijn jullie belangrijkste kernwaarden?

Audrey: “Duurzaamheid is het allerbelangrijkste. Daar ontlenen we onze bestaansgrond aan. We willen een wereld achterlaten die net iets beter is. Dit willen we realiseren op een haalbare en betaalbare manier. De energietransitie moet voor iedereen toegankelijk worden. Dit is een kostbare transitie: er is een bepaalde situatie die gewijzigd moet worden naar een nieuwe situatie. Het slimme groene warmtenet is een collectieve oplossing waardoor het voor meer mensen toegankelijk wordt. Meer mensen kunnen meedoen met de energietransitie zonder dat ze hun eigen huis moeten voorzien van een grote investering voor een warmtepomp.”

Hoe zorgen jullie ervoor dat jullie duurzaam zijn?
Audrey: “Alle technieken en bronnen die er zijn, moeten worden ingeschakeld om een duurzame toekomst te kunnen bewerkstelligen. Wij zijn begonnen met de biogrondstof waarmee we warmte creëren. Deze is fossielvrij dus dat is de eerste grote stap. We sluiten huizen en bedrijven aan op deze warmte. Ondertussen zoeken we naar nieuwe bronnen en mogelijkheden, zoals zonnewarmte en restwarmte. Daarnaast onderzoeken we of aardwarmte in Ede beschikbaar is die we mogelijk kunnen toevoegen aan ons warmtenet. We zijn constant bezig met het vinden van nieuwe technieken. We zijn begonnen met een oude techniek: warmte door vuur. In de loop der jaren worden we steeds duurzamer en onze klanten groeien daar automatisch in mee. Daarnaast innoveren we veel in de bio-energie installaties.”

Dus jullie zijn constant bezig met innovatie?
Wim: “Wij investeren en ontwikkelen continu door. Het verschil tussen de eerste en derde centrale in Ede is erg groot. Er zijn nieuwe technieken in ontwikkeling om er meer rendement uit te halen. De kachel moet thuis ook blijven branden. We willen constant nog schoner en beter worden. We willen het beste jongetje van de klas zijn. Biogrondstoffen zijn een tussenfase. Uiteindelijk willen we meer energiebronnen toevoegen zoals aardwarmte, maar deze technieken zijn nog in ontwikkeling. Externe partijen, zoals fabrieken met restwarmte, kunnen onder bepaalde voorwaarden ook toegevoegd worden aan ons slimme groene warmtenet.”

Is het een concurrerende markt?
Wim: “Er zijn meer warmtebedrijven, maar we zijn allemaal gekoppeld aan warmtenetten. We onderhouden contacten met andere bedrijven en delen kennis met elkaar. Als de een het wiel al heeft uitgevonden, waarom zou de ander het wiel dan opnieuw moeten uitvinden. Sommige nieuwe technieken wil je natuurlijk eerst zelf verder ontwikkelen voordat je ze deelt met anderen.”

Audrey: “Voor een klimaattransitie heb je alle kennis nodig die er is. We zijn een bedrijf, maar het gaat er bij ons echt om dat we het verschil willen maken en willen bijdragen aan de verduurzaming. Kennisdeling is daar een onderdeel van.”

Hoe ondersteunen gemeenten en overheden MPD Groene Energie?
Wim: “We hebben een samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Ede. Daar werken we nauw mee samen. We delen onze kennis met ze.”

Audrey: “We doen iets bijzonders. Wij hebben alleen al in Ede 6.000 bestaande woningen van het aardgas afgehaald. Wij doen het samen met gemeenten en de provincie ondersteunt het ook. Wij brengen het initiatief en ondernemerschap in. Daar ben ik ontzettend trots op.”

Waar gaat de toekomst van energie naartoe? Is dit waterstof?
Wim: “Ik verwacht dat aardwarmte als eerste komt. Waterstof is een techniek die nog niet ver genoeg is doorontwikkeld om op een goede en veilige manier te gebruiken.”

Wat voor technici hebben jullie in dienst?
Wim: “Voor het grootste deel zijn dat werktuigbouwkundigen en mensen met een procesachtergrond. Met opleidingen zoals algemeen operationeel techniek (AOT). Wij leiden mensen verder op om met specifieke installaties en nieuwe technieken te kunnen werken.”

Audrey: “Op een van de installaties in Ede hebben we een leslokaal ingericht waar we kinderen van het basis- en middelbaar onderwijs uitnodigen om ze kennis te laten maken met de energietransitie. We geven ze mee dat ze daar ook een carrière in kunnen starten.”

Verwachten jullie dat de technische functies de komende jaren gaan veranderen?
Wim: “De techneut sleutelt nu tussendoor en doet meer monteurswerkzaamheden. Langzamerhand verwacht ik dat dit grotendeels zal verdwijnen. Het beweegt zich meer naar procestechniek, sturingen, overzicht en controleren. Als wij uitbreiden naar andere regio’s blijven we het beheer doen vanuit Ede. Daar hebben wij een controlekamer voor. Dan heb je daar de controlerende functie en dan moet je de processen die erachter schuilgaan kennen en het overzicht kunnen bewaren.”

Welke uitdagingen denken jullie tegen te komen m.b.t. het aantrekken van deze mensen?
Wim: “Er is schaarste. Het is nu al lastig om de AOT’er aan ons te binden. We hebben de meeste kans bij techneuten die net van school komen, diegene die al een plek hebben zijn redelijk honkvast. Of ze moeten net als wij ontzettend enthousiast zijn over energietransitie.”

Audrey: “Dit is de plek waar het gebeurt. Hier zijn alle innovaties. We zijn bezig met nieuwe technieken en blijven onszelf constant doorontwikkelen.”

Waarom hebben jullie zelf voor MPD Groene Energie gekozen? Wat maakt het werken voor MPD Groene Energie zo leuk?
Wim: “Hiervoor was ik werkzaam in de vastgoedsector. Daar was ik bezig met de energetische verbeteringen van woningen. Negen van de tien keer zei ik dat is een kwestie van een woning goed isoleren, maar nu ga ik echt naar de bron toe. Waar komt de warmte vandaan? Dat vind ik enorm interessant.”

Audrey: “De energietransitie is waar het gebeurt en waar we het verschil mee maken. Ik vind het niet alleen leuk, maar ik voel ook de noodzaak dat we in Nederland en in de rest van de wereld iets moeten doen om de klimaatverandering tegen te gaan. Dit is mijn manier om daar een steentje aan te kunnen bijdragen.”

"Wij hebben alleen al in Ede 6.000 bestaande woningen van het aardgas afgehaald."